W ramach współpracy międzynarodowej nasi studenci oraz asystenci uczestniczyli w projektach zagranicznych:

 

 • W 2013 r. dr n. med. Edyta Kinel rozpoczęła współpracę naukową z Uniwersytetem „Gabriele D’Annunzio”, (Università degli Studi Gabriele d’Annunzio) Chieti-Pescara, Italy. W okresie od 3.09.2013 do 9.09.2013 oraz od 11.09.2014 do 17.09.2014 odbyła staż w ramach Stypendium Erasmus dla pracowników naukowych w Italy School of Specialization in Physical & Rehabilitation Medicine, oraz S.M.A.R.T Laboratory – Skeleton & Movement Analysis and Advanced Rehabilitation Technologies, (Bioengineering & Biomedicine Company Srl, Pescara, Italy). Kierownikiem naukowym podczas stażu był dr inż. Moreno D’Amico. Dr Edyta Kinel brała czynny udział w przeprowadzanych badaniach postawy ciała z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi badawczych, m.in. 3D Opto-Electronic Posture & Movement Analysis oraz w procesie planowania programu rehabilitacji i monitorowania postępów rehabilitacji u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu, (głównie u pacjentów z bólami kręgosłupa, skoliozą oraz wadami postawy).Dr Edyta Kinel odbyła również dwustopniowy kurs (część teoretyczna-I, część praktyczna-II) dotyczący oceny postawy ciała z wykorzystaniem „Stereo-Photogrammetric Opto-Electronic Analysis of Posture and Movement”, obecnie najbardziej zaawansowanej metody wykorzystywanej w ocenie postawy ciała u osób z różnymi dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. Umożliwiło to uzyskanie umiejętności obsługi i interpretacji wyników badań z zakresu 3D Opto-Electronic Posture & Movement Analysis oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności w przeprowadzaniu badania ortopedycznego oraz oceny funkcjonalnej pacjentów zgodnie z wytycznymi EBM. Dodatkowo poznanie nowych technik terapeutycznych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu oceny funkcjonalnej pacjentów, z wykorzystaniem ICF. Wynikiem współpracy ze SMART Lab są opublikowane:
  1. oryginalne prace naukowe:
   1. Kinel E, D’Amico M, Roncoletta P. Normative 3D opto-electronic stereo-photogrammetric sagittal alignment parameters in young healthy adult population. PLOS ONE 2018 (IF 2.766)
   2. D’Amico M, Kinel E, Roncoletta P. 3D quantitative evaluation of spine proprioceptive perception/motor control through instinctive self-correction manoeuvre in healthy young subjects’ posture: an observational study. Eur J Phys Rehabil Med. 2018 doi: 10.23736/S1973-9087.17.04738-4. Vol. 54, nr 3, s. 428-439 (IF 2.208)
   3. D’Amico M, Kinel E, Roncoletta P. Normative 3D Opto-electronic stereo-photogrammetric posture and spine morphology data in young healthy adult population. PLOS ONE 12(6): e0179619. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179619 (IF 2.766)
   4. D’Amico M, Kinel E, D’Amico G, Roncoletta P. „Innovations in Spinal Deformities and Postural Disorders” A 3D Spine and Full Skeleton Model for Opto-Electronic Stereo- Photogrammetric Multi-Sensor Biomechanical Analysis in Posture and Gait.ed. Josette Bettany-Saltikov, Sanja Schreiber, ISBN 978-953-51-3542-5, Print ISBN 978-953-51-3541-8, Published: September 27, 2017 DOI: 10.5772/intechopen.68633
  2. protokół:
   D’Amico M, Kinel E, Roncoletta P, D’Amico G. ASAP posture protocols.io 2018r. https://www.protocols.io/view/asap-posture-q5zdy76
  3. streszczenia naukowe:
   1. D’ Amico M, Kinel E, Roncoletta P. Clinical validation of a new 3D portable stereo-photogrammetric opto-electronic device for posture and 3D spine morphology measurement. Scoliosis Spinal Disord. 2018: Vol. 13, suppl. 1, s. 30-31 (abstr. P21). Abstracts of the International Research Society on Spinal Deformities (IRSSD) Meeting, Utrecht, the Netherlands, 14-16 June 2018
   2. D’ Amico M, Kinel E, Roncoletta P. Role of recreational sports activities on posture and spine shape characteristics in adolescents. Scoliosis Spinal Disord. 2018: Vol. 13, suppl. 1, s. 31 (abstr. P22). Abstracts of the International Research Society on Spinal Deformities (IRSSD) Meeting, Utrecht, the Netherlands, 14-16 June 2018.
  4. w ramach trwającej współpracy realizowane są dalsze niesponsorowane badania własne:
   1. Ból w części lędźwiowej kręgosłupa nierówność kończyn dolnych: wpływ wyrównania kończyn dolnych na parametry kliniczne 3D kręgosłupa, postawy ciała oraz chód (KB przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 376/17)
   2. Analiza postawy ciała, chodu oraz pooperacyjnej nierówności kończyn dolnych u osób po endoprotezo plastyce stawu biodrowego(KB przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 375/17)
   3. Określenie fizjologicznych cech 3D postawy ciała, morfologii kręgosłupa, parametrów kinematycznych oraz wzorca krzywej COP w analizie posturograficznej osób w różnym wieku (KB przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 374/17)
   4. Wpływ autokorekcji postawy na jakościową ocenę 3D kręgosłupa u osób ze skoliozą idiopatyczną (KB przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 75/17)
   5. Wpływ asymetrii kończyn dolnych i jej korekcji na postawę ciała oraz chód u osób ze skoliozą (KB przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 373/17)
   6. Badanie 3D postawy ciała i kręgosłupa techniką optoelektroniczną u kolarzy (KB przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 658/17)

  W okresie od 10.04.2018 do 11.05.2018. w ramach urlopu naukowego dr n. med. Edyta Kinel przebywała jako Visiting Researcher na Wydziale Neurologii-Neurobiologii, Obrazowania i Nauk Klinicznych (Department of Neurosciences, Imaging and Clinical Sciences -DNISC), w Laboratorium Oceny Funkcjonalnej (The Functional Evaluation Laboratory – EVA Lab) na Uniwersytecie „Gabriele d’Annunzio”, Chieti-Pescara, Italy. Działalność naukowa DNISC w zakresie międzynarodowym obejmuje badania przede wszystkim: w obszarze Fizjologii (EVA Lab), metod obrazowania (obszar Fizyki Medycznej), w tym rozwój innowacyjnego oprzyrządowania, obszar Medycyny (neurologia, psychiatria i kardiologia ) oraz obszar Psychologii (psychologia rozwojowa i kognitywna).W roku akademickim 2017/2018 DNISC otrzymał od MIUR nagrodę ‚Excellent Departement 2017. EVA Lab kierowane jest przez prof. Tizianę Pietrangelo. Do głównych badań prowadzonych w EVA Lab należą: badania w zakresie fizjologii układu mięśniowego, głównie u osób starszych, badania na poziomie komórkowym i molekularnym, nad tym w jaki sposób zachodzą zmiany w mięśniach pod wpływem bodźców fizjologicznych i fizjopatologicznych takich jak np. starzenie się, hipoksja, mikrograwitacja (przebywanie na międzynarodowej stacji kosmicznej).

  W EVA Lab dr Edyta Kinel, wspólnie z członkami zespołu aktywnie uczestniczyła w realizowanych badaniach naukowych, prowadzonych z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej. Brała udział w interdyscyplinarnych spotkaniach naukowych (z zakresu m.in. fizjologii, neurologii, biomechaniki, psychologii) oraz przeprowadziła wykład na temat „Naturalnej historii skoliozy idiopatycznej” jako jednej z wielu deformacji, która może wystąpić w obrębie kręgosłupa”. Wykład skierowany był dla doktorantów oraz pracowników DNISC.

  W trakcie urlopu naukowego dr Edyta Kinel brała również udział w targach medycznych Exposanita (18-21.04.2018), Bologna, Italy.

  Wynikiem trwającej współpracy jest przygotowanie do publikacji, wspólnie z zespołem kierowanym przez prof. Tizanę Pietrangelo pracy zatytułowanej: „The Bottom-Up Rise Strength Transfer (BURST) in elderly after endurance and resistance training.” Dalsze wspólne badania dotyczą znaczenia aktywności fizycznej u osób starszych w zapobieganiu m.in. deficytom ruchowym.

  Wyniki współpracy naukowej z EVA Lab i SMART Lab będą przedstawione w formie ustnych prezentacji, na tegorocznej konferencji SISMES (Societa Italiana delle Scienze Motorie e Sportive) 5.-7.10.2018, Messina, Italy.