Lekarze pracujący w Oddziale:
Dr hab. n med Przemysław Lisiński profesor UM

Dr n. med. Ewa Chlebuś

Lek. Dagna Dreczka

Lek. Aleksandra Majchrzak

Pielęgniarka koordynująca
Jadwiga Gawrońska

email: odp(at)orsk.ump.edu.pl

Rejestracja od godziny 8.00-14.00 tel. (61) 8-310-184
Sekretariat ODP od godziny 7.00-19.00 tel. (61) 8-310-384
Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-384
Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-388, 387, 383

Specyfiką Oddział Dziennego Pobytu jest uczestnictwo pacjentów w 20-dniowych turnusach, podczas których korzystają z indywidualnie dobranych do swoich dolegliwości zabiegów kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych. Na Oddział przyjmowani są pacjenci z chorobami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi takimi jak:

 1. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
 2. urazy narządu ruchu,
 3. stany po endoprotezoplastyce,
 4. wady postawy,
 5. choroby reumatyczne,
 6. stany po udarze mózgu,
 7. stany po operacjach w obrębie układu nerwowego,  kostno-stawowego,
 8. niedowłady i porażenia.

Na Oddziale wykonywana jest również diagnostyka logopedyczna oraz psychologiczna, neurologiczna (przy pomocy badań EMG, ENG, SEP, MEP) i kinestyczna (dzięki zastosowaniu platformy balansowej oraz systemu biofeedback).
Metody stosowane na oddziale to m.in.:

 1. PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe),
 2. Metoda McKenziego,
 3. Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa,
 4. Terapia Manualna metodą Kaltenborna,
 5. Terapia Manualna wg Lewita,
 6. Poizometryczna Relaksacja Mięśni,
 7.  inne terapie tkanek miękkich.

Całość usprawniania kinezyterapeutycznego uzupełniają grupowe ćwiczenia gimnastyczne na materacach, gimnastyka w basenie, ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) oraz ćwiczenia z przyborami i na przyrządach.

Sprzęt diagnostyczno- terapeutyczny :

 1. platforma balansowa,
 2. wyciąg kręgosłupa,
 3. rower w systemie biofeedback,
 4. szyny bierne, czynno-bierne,
 5. cykloergometry (rowery stacjonarne),
 6. atlas do ćwiczeń siłowych,
 7. piłki do ćwiczeń stabilizacyjnych,
 8. taśmy oporowe.

Z zakresu fizykoterapii na oddziale wykonywane są zabiegi:

 1. hydroterapii (masaż podwodny, kąpiele wirowe całościowe i częściowe),
 2. elektroterapii,
 3. światłolecznictwa,
 4. magnetoterapii,
 5. akupunktury,
 6. ultradźwięków,
 7. laseroterapii,
 8. ciepło i zimnolecznictwa.

Skierowanie na rehabilitację do Oddziału Dziennego Pobytu jest wystawiane przez:
lekarzy oddziałów rehabilitacyjnych,  urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;  oraz przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej, rodzinnej.