Bieżnia BIODEX GAIT Trainer 3

Profesjonalna bieżnia do nauki chodu Biodex Gait Trainer 3 (Biodex GT3) przeznaczona jest do rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i geriatrycznej.
Zastosowanie treningu chodu na bieżni Biodex GT3 pozwala rozwijać prawidłowy wzorzec chodu, stymuluje równowagę, koordynację ruchów pacjenta, wzmacnia odpowiednie grupy mięśniowe jak również umożliwia trening wydolnościowy pacjenta. Mierzone za pomocą bieżni Biodex GT3 parametry chodu pozwalają na obiektywną ocenę skuteczności leczenia i usprawniania pacjenta metod oraz umożliwiają monitorowanie postępu zastosowanej terapii.

Standardowe wyposażenie:

 • wyłącznik bezpieczeństwa,
 • funkcjonalna poręcz z systemem monitorowania pracy serca,
 • poręcze dla pacjentów potrzebujących dodatkowej stabilizacji w trakcie chodu oraz
 • 12,1” czytelny dotykowy wyświetlacz z łatwą obsługą zmiany parametrów, dzięki któremu może odbywać się reedukacja chodu pacjenta z wykorzystaniem biofeedbacku- informacji zwrotnej o poprawności wykonania zadania.
 • wbudowany system detekcji długości, szerokości kroku i prędkości chodu

Biodex Gait Trainer 3 informuje o:

 • Długości kroku
 • Szybkości chodu
 • Zmienności długości kroku (symetria kroku)
 • Postępie (rejestr chodu)
 • Czasie chodu
 • Pokonanym dystansie
 • Spalonych kaloriach

Czujniki

Nasza Klinika jako pierwsza wyższa uczelnia w Polsce wykorzystuje w swoich projektach badawczych innowacyjny system bezprzewodowych czujników inercyjnych wyprodukowanych przez Aisens sp. z o.o. Czujniki mogą być wykorzystywane wszędzie, dzięki czemu istnieje również możliwość monitorowania pacjentów w różnych warunkach, w tym również w warunkach domowych. System czujników połączony jest z urządzeniem mobilnym typu smartfon lub tablet, gdzie zbierane są dane. Wyznaczyć można takie parametry jak: kąty w stawie, prędkość i przyspieszenie ruchu. Dodatkowo można również określić prawidłowości toru zadanego ruchu w referencji do wprowadzonego wzorca.

PABLO

PABLO to kompaktowy, przenośny zestaw urządzeń oferujący pakiet możliwości pomocnych w rehabilitacji w dysfunkcjach motorycznych kończyny górnej.
Pablo może być stosowane w terapii funkcjonalnej z zastosowaniem biofeedbacku zarówno pacjentów ortopedycznych i neurologicznych. Zestaw ćwiczeń (gier) wyświetlanych na ekranie monitora umożliwia pozwala w pełni dostosować sesję terapeutyczną do potrzeb i możliwości pacjenta. Pablo pozwala wykonywać wiele różnych chwytów ręki takich jak szczypcowy, trójpunktowy, cylindryczny mierząc jednocześnie ich siłę. Urządzenie poprzez zintegrowane czujniki pozycji umożliwia również pomiar zakresu ruchu kończyny górnej (staw ramienny, łokciowy, nadgarstkowy).
Oprogramowanie zintegrowane z kartoteką pacjenta pozwala na przedstawienie wszystkich wyników pomiarów i ćwiczeń w czytelny sposób numeryczny i graficzny dostarczając informacji na temat postępu rehabilitacji.

Trening z PABLO pozytywnie wpływa na

 • funkcjonalne chwyty kończyny górnej,
 • poprawę siły mięśniowej
 • zwiększenie zakresu ruchomości w stawach,
 • kontrolę napięcia mięśniowego,
 • równowagę, kontrolę posturalną,
 • koordynację oko-ręka,
 • orientację przestrzenną.

Pablo umożliwa ocenę:

 • siłę zaciskania ręki,
 • siłę danego chwytu,
 • chwyt cylindryczny – pomiar do 1000 N (lub 100kg)
 • chwyty szczypcowe – pomiar do 200 N (lub 20kg)
 • zakresy ruchomości stawów
 • staw ramienny-zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie 0°-180°
 • staw łokciowy-zginanie, prostowanie 0°-180°; pronacja, supinacja -90°-0-90°
 • nadgarstek – zginanie-prostowanie -90°-0-90°, odwiedzenie dopromieniowe-dołokociowe 40°-20°

W skład zestawu wchodzi:

 • sensor pozwala m.in. doskonalić jakość oraz siłę chwytów,
 • multiball daje możliwość pracy nad m.in. zwiększaniem zakresu ruchu w stawie promieniowo-nadgarstkowym,
 • multiboard daje możliwość wprowadzania ćwiczeń angażujących obie kończyny górne oraz mięśnie posturalne

Platforma balansowa

Na Oddziale Dziennego Pobytu znajduje się platforma balansowa Good Balance fińskiej firmy Metitur. Na co dzień platforma wykorzystywana jest do treningu równowagi pacjentów z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu leczonych w ramach Oddziału. Dodatkowo na platformie przeprowadzane są liczne badania, których wyniki prezentowane są w pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz w publikacjach o zasięgu międzynarodowym.
Pomiar równowagi jest oparty na rejestracji i analizie pionowych sił wytwarzanych przez pacjenta w czasie stania na platformie. Pod każdym z narożników platformy znajdują się przetworniki zawierające czujniki obciążenia odpowiedzialne za rejestrowanie tych sił. System może służyć do pomiaru równowagi w różnych pozycjach ustawienia stóp, wizualizacji wyników, a także do ćwiczeń i pomiarów równowagi dynamicznej przy użyciu wyznaczonych tras. Wykonanie pomiaru przed i po terapii może służyć do oceny skuteczności zastosowanego usprawniania.