Przedmioty realizowane w Klinice Rehabilitacji UM:

Wydział Lekarski I

kierunek LEKARSKI IV rok
Przedmiot: Rehabilitacja

Wydział Farmaceutyczny

kierunek KOSMETOLOGIA I rok SUM s.niestacjonarne
Przedmiot: Rehabilitacja

Centrum Nauczania w Języku Angielskim

4MD
Przedmiot: Rehabilitation

Wydział Nauk o Zdrowiu

FIZJOTERAPIA jednolite magisterskie I rok
Badania stabilometryczne
Dydaktyka fizjoterapii
Propedeutyka fizykoterapii
Fizykoterapia

FIZJOTERAPIA jednolite magisterskie  II rok
Fizykoterapia kliniczna

FIZJOTERAPIA  I stopnia  III rok

Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych i motorycznych
Planowanie usprawniania dorosłych w oparciu o skale funkcjonalne
Podstawy osteopatii
Propriocepcja w wybranych przypadkach klinicznych

FIZJOTERAPIA   II stopnia I rok
Diagnostyka medyczna i programowanie rehabilitacji.
Kliniczna fizjoterapia w zespołach przeciążeniowych kręgosłupa.
Badanie zaburzeń równowagi u pacjentów neurologicznych. s. neurologiczna
Metody fizykalne w chorobach ortopedycznych.
Masaż w neurologii dorosłych i neurologii pediatrycznej.
Metody fizykalne w chorobach neurologicznych.
Masaż w chorobach ortopedycznych i reumatologicznych.

FIZJOTERAPIA  II stopnia II rok
Badanie zaburzeń równowagi u pacjentów ortopedycznych s .ortopedyczna
Manipulacje i mobilizacje stawowe s. ortopedyczna
Analiza chodu pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi

TERAPIA ZAJĘCIOWA I stopnia I rok
Problemy kliniczne: Ortopedia i Reumatologia
Problemy kliniczne: Rehabilitacja

TERAPIA ZAJĘCIOWA I stopnia II rok
Opór zdrowotny w terapii zajęciowej
Proces uczenia się i adaptacji pacjenta w terapii zajęciowej
Terapia zajęciowa w rehabilitacji

POŁOŻNICTWO I stopnia I rok
Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

PIELĘGNIARSTWO III rok s. stacjonarne
Przedmiot : Rehabilitacja