Klinika Rehabilitacji w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im Wiktora Degi w Poznaniu cieszy się dużą renomą jako ośrodek rehabilitacyjny nie tylko w Poznaniu, ale także w całej Wielkopolsce.
Kompleksowe świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz najnowsze osiągnięcia naukowe. Indywidualne programy kinezyterapeutyczne są realizowane przez wysoce wyspecjalizowany personel, pogłębiający swoją wiedzę i uczestniczący w wielu kongresach i szkoleniach. Dzięki temu usługi świadczone na Oddziale spełniają krajowe, europejskie i światowe normy.
Podstawą naszej działalności jest kompleksowe leczenie usprawniające prowadzone przez  zespół rehabilitacyjny: lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów, logopedów,  terapeutów zajęciowych. W trakcie pobytu na oddziale ustalamy i wdrażamy indywidualnie dostosowany do poziomu niesprawności chorego program leczenia oraz nakreślamy plan postępowania do kontynuacji leczenia rehabilitacyjnego w warunkach ambulatoryjnych.
Dysponujemy także możliwościami konsultacyjnymi w zakresie specjalistów ortopedii, reumatologii, protetyki i ortotyki oraz neurofizjologii.

Pracownia Rehabilitacji Klinicznej

Pracownicy jednostki prowadzą działalność naukowo-dydaktyczną, a także biorą czynny udział w kursach z zakresu rehabilitacji i  fizjoterapii oraz konferencjach naukowych. Pracownicy prowadzą zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, fizjoterapii, kosmetologii, terapii zajęciowej, ratownictwa medycznego, a także z lekarzami specjalizującymi się w  zakresie rehabilitacji medycznej. Prowadzone przez naszych pracowników badania  naukowe koncentrują się na poszukiwaniu obiektywnych metod diagnostyki i monitorowania efektów leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Pracownia współpracuje także z innymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego.

Tematyka badań realizowanych w Pracowni Rehabilitacji Klinicznej obejmuje:

  1. Badania posturograficzne w różnych dysfunkcjach narządu ruchu.
  2. Kompleksową diagnostykę oraz ocenę skuteczności leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.
  3. Ocenę skuteczności fizjoterapii w leczeniu palucha koślawego.
  4. Badania nad  reaktywnością mięśni posturalnych na bodźce mechaniczne i elektryczne.
  5. Ocenę efektywności metod fizykalnych i akupunktury w leczeniu pacjentów z chorobami narządu ruchu.
  6. Ocenę skuteczności stosowania metody Kinesio Taping u pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.
  7. Diagnostykę i leczenie zespołów przeciążeniowych kręgosłupa.

Pracownicy Kliniki Rehabilitacji

Profesor nadzwyczajny:

dr hab. n. med. Przemysław Lisiński Prof. UM

Adiunkci:

dr n. med. Edyta Kinel
ekinel(at)ump.edu.pl

dr n. o zdr. Agnieszka Wareńczak
agnieszka.warenczak(at)gmail.com

Asystenci:

dr n.med. Ewa Chlebuś
ewachlebus(at)ump.edu.pl

lek. Dagna Dreczka
dagna.ch(at)gmail.com

Pracownicy Pracowni Rehabilitacji Klinicznej:

Asystenci :

dr n. o zdr. Jagoda Goślińska
jagoda.goslinska(at)gmail.com

dr n. o zdr. Katarzyna Kaźmierczak
kkazmierczak(at)ump.edu.pl

mgr Ewa Adamczyk
adamczykewaagnieszka(at)gmail.com

mgr Krystyna Hejdysz
krystynahejdysz(at)gmail.com

dr n. o zdr. Kamila Mortka

dr n. o zdr.  Paweł Sip

mgr Anna Kaczmarek

akaczmarek(at)ump.edu.pl