SKN Fizjoterapii „Przeciwprzeniesienie”

Praca koła skupiać się będzie przede wszystkim na 3 aspektach :

  1. Zwiększaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej. Doświadczeni terapeuci,  chcący podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami będą zapraszani na spotkania koła.
  2.  Zwiększaniu wiedzy z zakresu psychologicznych czynników mających znaczenie w relacji pacjent-terapeuta.
  3. Pisaniu prac naukowych i wspólnym udziale w przynajmniej jednej studenckiej konferencji naukowej poza Poznaniem.

Opiekun naukowy: dr Mateusz W. Romanowski
Przewodniczący koła: Krzysztof Skibiński (3 rok, 660916680, k.skibinski55(at)gmail.com)
Facebook: SKN Fizjoterapia „Przeciwprzeniesienie”