Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara Kalak

email: reh.udar(at)orsk.pl

Sekretariat: 510 711 636

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-276

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oferuje leczenie usprawniające dla pacjentów po udarze mózgu. w ramach pojektu UE

”Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

nr projektu RPWP.06.06.01-30-0020/19

Pacjenci są przyjmowani bez skierowania, na podstawie kwalifikacji lekarza rehabilitacji medycznej .

Oferujemy bezpłatne 3 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych. Codziennie chory korzysta z:

  • neurofizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu działającego w oparciu o zasadę biofeetback ,
  • terapii psychologiczne i logopedycznej,
  • terapii zajęciowej ukierunkowanej na aktywność zawodową

Ponadto stałym elementem naszych działań jest edukacja  opiekunów chorych w zakresie współuczestnictwa w aktywizacji  chorym i działań  profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu ponownego  udaru.

Więcej informacji o projekcie :

https://orsk.pl/index.php/zakres-swiadczen/rehabilitacja-neurologiczna-dla-osob-po-udarze/